Notatki

Matematyczno-informatyczne

Drzewa poszukiwań binarnych (BST) – tekst z pseudokodami poświęcony Binary Search Tree, drzewiastej strukturze danych porządkującej dostęp do danych na zasadzie porównań kluczy. Przydatny dla programisty zainteresowanego oprogramowaniem tej struktury.

Interpolacje Newtona i Lagrange’a – przykłady praktyczne użycia w/w interpolacji (bez liczenia reszty interpolacyjnej w tym wypadku). Pisane w celu przetestowania umiejętności nabytych podczas czytania znakomitej książki Cheneya i Kincaida „Analiza numeryczna”

Jak podczepić subdomenę pod Blogspota – blogowa notka poświęcona ustawieniu dla bloga w serwisie Blogspot własnej subdomeny.

Krzyżowa kompilacja projektu w QT – blogowa notka dotycząca problemu krzyżowej kompilacji (cross compiling) pod Linuxem projektu napisanego w QT z przeznaczeniem na Windowsa.

Liczenie pochodnych metodą Chain Rule – przybliżenie metody pomagającej obliczać „bardziej skomplikowane” pochodne (nieco podobnej do Całkowania przez podstawianie).

Netcat – kot na tropie pakietów – funkcje i zastosowania konsolowego programu Netcat

Notacje przy analizie algorytmów – zapisanie notacji algorytmicznych przy użyciu kwantyfikatorów teorii mnogości

O domenach – sprzedaż domen, ciekawostki oraz ich historia.

Po co nam wybory elektroniczne? – przbyliżenie kilku schematów elektronicznych wyborów i zastanowienie się nad ich zaletami i problematyką w stosunku do wyborów „papierowych”.

Problemem internetu jest to, że… jest zbyt tani – tekst traktujący o dowodach pracy jako metodzie walki ze spamem.

Rozkład na ułamki proste – proste wyprowadzenie wzoru na ułamki proste

Wzór zwarty na Ciąg Fibonacciego – przykład wykorzystania funkcji tworzących (generating function) oraz metody równania charakterystycznego do wyznaczenia wzoru zwartego rekurencji na n-ty wyraz ciągu Fibonacciego. Są to dwie ciekawe metody rozwiązywania równań rekurencyjnych

Zestawienie empirycznej ilości porównań algorytmu Merge-Sort z wynikiem Master Theorem – prosty raport z testowania algorytmu Merge-Sort.