CV

Imię i nazwisko: Kacper Pawłowski
Poczta elektroniczna: recruitments [at] kacperpawlowski.pl

Potencjalne zainteresowanie kierunkami rozwoju zawodowego/społecznego: IT, prawo, samorząd

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

10.2015 – 03.2017

Pracodawca: Grupa Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA / Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA)
Stanowiska: Analityk Programista
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu + 1/2 etatu)

Opis obowiązków:

Praca w Biurze Wdrożeń Produktów polegająca głównie na implementowaniu:

 • raportów na podstawie zapytań SQL (wraz ze schedulingiem),
 • pakietów umożliwiających import danych z rejestrów, zewnętrznych baz danych,
 • formularzy webowych,
 • wydruków JaspersReports oraz EK RTF,
 • wewnętrznych aplikacji,
 • skryptów usprawniających pracę.

Tworzenie rozwiązań w:

 • Oracle PL/SQL,
 • PostgreSQL,
 • mySQL,
 • Groovy,
 • VBA,
 • PHP5

04.2017 – nadal

Pracodawca: Nokia Solutions and Networks
Stanowisko: Specjalista ds. Rozwoju Oprogramowania
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (cały etat)

Opis obowiązków:

Tworzenie oprogramowania dla LTE i 5G:

 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań
 • pisanie testów – komponentowych i jednostkowych
 • code review
 • bug troubleshooting
 • tworzenie skryptów.

Języki programowania:

 • C++11/14/17
 • TTCN-3
 • Python,
 • Bash
Praktyki i staże

07.2019 – Kancelaria Radców Prawnych Daćków i Chwasyk sp. p. – praktyka studencka na kierunku Prawo

08.2013 – KOBUD Kompleksowa Obsługa Budownictwa Złotoryja – stworzenie prostego CRM do zarządzania kontaktami w firmie budowlanej, bazującego na własnym ORM – praktyka studencka na kierunku Informatyka

Doświadczenie w wymiarze pozazawodowym

Wolontariat i działalność społeczno-polityczna

2016 – 2020 – portal zlotoryja1211.pl – wydawca, redaktor naczelny, watchdog

2018 – KWW Porozumienie Kaczawskie – pełnomocnik wyborczy, autor strategii i programu wyborczego komitetu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Złotoryjskiego

2015 – 2019 – Stowarzyszenie Edukacja Przedsiębiorczość Innowacje – członek zarządu

2014 – KWW 2014+ – członek-założyciel komitetu wyborczego, uczestnik kampanii wyborczej w wyborach samorządowych na terenie powiatu złotoryjskiego

2013 – 2016 – portal zlotoryjanie.pl – Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości – redaktor, watchdog

2007 – 2013 – zlotoryja.INFO – redaktor

2007 – 2013 – Echo Złotoryi – Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej – redaktor

Artykuły naukowe
 1. Kacper Pawłowski, Paweł Macuga – Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej w działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Dyskurs Prawniczy i Administracyjny 1/2018, red. Anna Feja-Paszkiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 225-242 [link]
Wystąpienia na konferencjach naukowych
 1. Kacper Pawłowski – Problematyka ciężaru dowodu złożenia wniosku o udostępnienie inf. publicznej przy pomocy poczty elektronicznej na kanwie wyroku I OSK 748/17, Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Rynek prawniczy a nowe technologie”, Jezioro Kierskie, 13-15 września 2019 r. [link]
Wystąpienia na innych konferencjach

06.2014 – Konferencja w Starostwie Powiatowym w Złotoryi – prelegent – o potrzebie reaktywacji linii kolejowej nr 284

Zrealizowane projekty

Od 2017 – Przeglądarka Uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi zawierająca informację o wszystkich uchwałach organu stanowiącego od 1990 roku pobierająca automatyczne dane z BIP UM Złotoryja oraz Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, część danych przepisana z zeszytów, których skany uzyskałem w trybie dostępu do informacji publicznej [link].

Organizacja wydarzeń

2018 – Wykład zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwii Spurek pt. „Dyskryminacja i wykluczenie, kogo zostawiliśmy w tyle” w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w ramach Złotych Wieczorów Popularno-naukowych [link].

2018 – Wykład Prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego o jawności życia publicznego i jej wpływie na demokrację [link] w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w ramach Złotych Wieczorów Popularno-naukowych [link].

Kompetencje twarde

Wykształcenie

09.2010 – 01.2014

Stopień zawodowy: inżynier (I stopnia)
Kierunek: Informatyka
Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki (W11)
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Praca inżynierska: Zaawansowane techniki Proof-of-works (pod kierunkiem dr hab. Marka Klonowskiego, prof. PWr), numer dyplomu: 137057

02.2014 – 07.2015

Stopień zawodowy: magister inżynier (II stopnia)
Kierunek: Informatyka (Algorytmika)
Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki (W11)
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Praca magisterska: Anonimizacja danych. Aspekty teoretyczne, techniczne, prawne (pod kierunkiem dr hab. Marka Klonowskiego, prof. PWr), numer dyplomu: 147753

11.2015 – 06.2020

Stopień zawodowy: magister prawa (studia jednolite)
Kierunek: Prawo
Wydział: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Praca magisterska: Prowadzenie kampanii wyborczej w świetle ograniczeń konstytucyjnych publicznych praw podmiotowych jednostki (pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Masternak-Kubiak, Katedra Prawa Konstytucyjnego), numer dyplomu: 798/2020

Szkolenia zawodowe

05.2019 Sploty – LTE Counters & KPIs
11.2018 Sages – Dobre praktyki programowania obiektowego i refaktoryzacji z zastosowaniem C++
06.2018 Sploty – LTE/E-UTRAN Signalling
12.2016 jSystems – Zaawansowane programowanie w PL/SQL
11.2016 NobleProg – Angular JavaScript

Znajomość języków obcych

– Angielski – B1/B2 (egzamin na studiach informatycznych i prawniczych na poziomie B2, język wykorzystywany w pracy zawodowej),
– Niemiecki – A2 (zaliczenie na studiach na poziomie A2, brak doświadczenia z wykorzystywaniem języka w pracy zawodowej)

Znajomość technologii IT/ICT

Języki programowania:

 • Python 2, 3,
 • C++11/14/17,
 • PHP5,
 • Bash,
 • Java Script (AngularJS, JQuery),
 • TTCN-3

Inne języki informatyczne:

 • LaTeX,
 • AsciiDoc,
 • Markdown,
 • HTML,
 • Bootstrap

Systemy operacyjne: Linux, Microsoft Windows

Systemy bazodanowe: Oracle Database 11g oraz 12c, PostgreSQL, mySQL,
sqlite3

Narzędzia: GIT, SVN, Vim, SSH, SUBREA (z modułem UFK)

Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie
 • Umiejętności strategiczno-analityczne
 • Poczucie przynależności do grupy przejawiające się poczuciem odpowiedzialności oraz dążenia do wspólnego osiągnięcia sukcesu
 • Kreatywność
 • Umiejętności tworzenia zarówno artykułów prasowych, artykułów naukowych, felietonów jak i tworzenia dokumentacji oraz specjalistycznych analiz oraz raportów.