Projekty

Przeglądarka uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi

Stworzona w okolicach 2017 roku pro publico bono przeglądarka uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi. Frontend wykonany w AngularJS. Backend w PHP. Skrypty, które zasilają bazę danych są napisane w Pythonie i korzystają z API Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego oraz parsują Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Link

Portal zlotoryja1211.pl

Oparty o system WordPress portal informacyjny dotyczący Złotoryi i okolic. Działał w latach 2016-2020.

Link