Cytaty

W tym miejscu zamieszczam cytaty, które uważam za genialne stwierdzenia ich autorów obrazujące ponadczasową rzeczywistość czy tłumaczące pewne rozwiązania, które wywołują skutki po dzień dzisiejszy.

Ustrój państwowy

„Prawdziwa, całkowita, rzetelna niezawisłość sądów jest fundamentem wolności obywatelskiej. Wszystkie bowiem swobody i prawa obywatelskie stałyby się pustym dźwiękiem, pozbawionym praktycznego znaczenia, jeżeli na straży ich nie stoi niezawisły sąd, a wolność narodu łączy się nierozerwalnie z wolnością obywatela. Wymiar sprawiedliwości jest podstawą całego ładu prawnego w państwie”

Wacław Komarnicki, Rola prawnika w powojennej Polsce, 1942

„Prokuratura znalazłaby się w konstytucji, gdybyśmy ją inaczej usytuowali ustrojowo. Np. gdyby to była niezależna prokuratura. Ale w sytuacji, gdy jest ona częścią władzy wykonawczej i powołujemy ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego, to nie ma żadnego powodu, by znajdował się on w konstytucji. Przecież nie ma tam szczegółów o zakresie obowiązków innych ministrów. To prawda, ale konstytucja chroni prawa obywatelskie, a prokuratura jest tu jednym z najbardziej newralgicznych organów państwa. — Ale niebezpieczeństwo naruszenia praw zostaje ograniczone przez przekazanie na mocy tej konstytucji decyzji o aresztowaniu w ręce sądów.”

Aleksander Kwaśniewski, maj 1997 r, Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, t. 46, Prasa o pracach konstytucyjnych ↩

„Zawiera więc Konstytucja Majowa wartości nieprzemijające, nie ograniczone co do czasu. Oprócz stwierdzenia woli narodu polskiego do życia, stwierdza ona nierozerwalny związek Polski z cywilizacją zachodnią i jest tego związku najpiękniejszym świadectwem. Niestety, związek ten dotychczas był jednostronnie przez nas ceniony. Wielokroć była Polska przez zachód opuszczona i pozostawiona złemu losowi. Ale to nie zmienia naszego stosunku do cywilizacji zachodniej. To jest nasza cywilizacja. Do niej należymy duchowo. Zasady poszanowania godności jednostki ludzkiej, wolności obywatelskiej i rządów prawa, tkwią głęboko w kulturze polskiej i chrześcijańskiej naszego społeczeństwa.”

Wacław Komarnicki, Konstytucja 3 Maja 1791 r. na tle porównawczym, 1951

„Demokrację i socjalizm łączy jedno słowo: równość. Ale gdy demokracja dąży do równości w wolności, socjalizm w niewoli.”

Alexis de Tocqueville

„Konstytucja polska powinna być zmieniona nie pod kątem widzenia uprzywilejowania jakiegoś czynnika państwowości, lecz harmonijnego rozwoju wszystkich czynników. Przed majestatem prawa konstytucyjnego schylić musi głowę parlament: Trybunał Konstytucyjny winien zapobiec wydawaniu ustaw sprzecznych z konstytucją. Ścisła legalność, bezstronność i apolityczność muszą być cechami administracji. Niezawisłość sądownictwa musi być szanowana z jak największą skrupulatnością, wszelki wyjątek w tej dziedzinie byłby podkopaniem fundamentów państwowych. Tylko panowanie prawa zabezpieczyć może to, co państwu naszemu najbardziej potrzebne, tj. pokojowy wszechstronny rozwój”

Wacław Komarnicki, Kurier Warszawski, 1928, Nr 47

„Wykładnia wroga wobec konstytucji jest pewną polityczną strategią, której towarzyszy specyficzna i przewrotna retoryka polityczna, o dosyć prymitywnym, populistycznym charakterze. Autorzy tej strategii najczęściej deklarują demonstracyjnie wolę lub wręcz obowiązek przestrzegania konstytucji, ale jednocześnie opatrują tę samą konstytucję różnego rodzaju epitetami, np. „konstytucja wewnętrznie sprzeczna i konfliktogenna”, „konstytucja postkomunistyczna”, „konstytucja dla elit, nie dla ludzi” etc. Zarazem nie jest to strategia jawna, lecz raczej głęboko ukryta za parawanem fasadowych haseł. W aktualnym stanie rzeczy za szczególnie perfidny, przewrotny lub wręcz perwersyjny argument należy bowiem uznać często powtarzaną frazę: „nasze ustawodawstwo jest zgodne z konstytucją, ponieważ jego konstytucyjność potwierdził swoim wyrokiem Trybunał Konstytucyjny”.”

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło – Wykładnia wroga wobec konstytucji, Przegląd Konstytucyjnynr 1/2018

„Normalny rozwój państwa i stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych zależny jest od skutecznego i wszechstronnego zagwarantowania praworządności. Panowanie prawa – to naczelny postulat, conditio sine qua non, być albo nie być państwa polskiego. (…) Mylne jest przekonanie, że silna władza nie może być skrępowana prawem, przeciwnie, sądzimy, że prawdziwie silną władzą może być tylko władza oparta na prawie.”Wacław Komarnicki

O praworządność i zdrowy ustrój państwowy, Wilno 1928

„Bowiem rewolucja miała dwie wyraźnie różne fazy: pierwszą, podczas której Francuzi chcą jak gdyby zniszczyć wszystko z przeszłości i drugą, w której chcą tę odrzuconą przeszłość częściowo przywrócić. W ten sposób wiele praw i zwyczajów politycznych starego ustroju znika nagle w 1789 roku, by pojawić się znowu po kilku latach, jak owe rzeki, które się gubią w ziemi, by nieco dalej znowu wypłynąć na powierzchnię i ukazać nowym brzegom te same wody”

Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, XIX wiek, wyd. „Czytelnik”, Warszawa 1970, w tłumaczeniu Anny Wolskiej

Sport

„Nikt nie wymaga od Was samych zwycięstw, czasem i przegrać przychodzi. Ale każdy ma prawo żądać od Was ambitnej i nieustępliwej walki. Nie dopuście tego, aby ludzie uznali was za niegodnych podania ręki.”

Henryk Reyman, kapitan Wisły Kraków, 3 maja 1925 r.

Władza

„Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz.”

Winston Churchill

„Wygląda na to, że niektórym wydaje się, iż powrót na łono społeczeństwa jest uwłaczający dla osób sprawujących władzę państwową. To pozostaje jednak w sprzeczności z zasadami republikanizmu. W wolnym kraju rządzący są służącymi, a ludzie ich przełożonymi i suwerenami. Dlatego też dla rządzących powrót między ludzi nie umniejsza ich, ale wywyższa”

Benjamin Franklin [w:] Kuba Ryszard Gąsiorowski, Projekt Ameryka. Stany Zjednoczone od rewolucji do wojny secesyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

„Tak jak większość obywateli, który mają dosyć rozumu, aby wybierać, nie ma go na tyle, aby się nadawali do wyboru, tak samo lud, który ma dosyć rozeznania, aby sobie zdać sprawę z rządów drugich, nie jest zdolny rządzić sam”

Charles Montesquieu, „O duchu praw”, O rządzie republikańskim i prawach właściwych demokracji, 1748

„Obcowałem z ludźmi pióra, którzy opisywali historię nie mieszając się do polityki i z politykami, którzy zajmowali się wyłącznie tworzeniem wydarzeń, bez zamiaru ich opisywania. Uderzało mnie zawsze, że ci pierwsi dopatrywali się wszędzie przyczyn ogólnych, a ci drudzy żyjąc w plątaninie codziennych faktów – skłonni byli sobie wyobrazić, że wszystko należy przypisywać drobnym incydentom i że światem poruszają takie same małe sprężynki, jakie naciskają oni swymi rękami. Sądzę, że w błędzie są jedni i drudzy.”Alexis de Tocqueville

Wolność

„Zastanówcie się panowie najpierw, co dzisiaj dla Anglika, Francuza, mieszkańca Stanów Zjednoczonych Ameryki oznacza słowo „wolność”? Dla każdego z nich jest to pewność niepodlegania niczemu innemu jak tylko prawom, niemożność bycia ani zatrzymanym, ani uwięzionym, ani uśmierconym czy maltretowanym w jakikolwiek sposób na skutek arbitralnej woli jednego lub wielu osobników. Jest to dla każdego z nich prawo do wyrażania swoich poglądów, wyboru zajęcia i wykonywania go; dysponowania swoją własnością, czy nawet jej nadużywania, poruszania się bez konieczności proszenia o zezwolenie i zdawania sprawy z motywów i przebiegu podróży. Jest to dla każdego z nich prawo do gromadzenia się, bądź celem omówienia interesów, bądź wyznawania wybranego przez siebie kultu, bądź po prostu spędzenia swoich dni i godzin w sposób bliski swoim inklinacjom i kaprysom. Jest to wreszcie dla każdego z nich prawo do wywierania wpływu na sprawowanie rządu, bądź przez mianowanie wszystkich lub części jego funkcjonariuszy, bądź przez reprezentacje, petycje, wnioski, które rządzący muszą w mniejszym lub większym stopniu brać pod uwagę.”

Benjamin Constant, O wolności starożytnych i nowożytnych

„Pozostałem starym, niemodnym kochankiem wolności w czasach, gdy prawie każdy lubi mieć pana.”

Alexis de Tocqueville

„Ułożył ją [pieśń o legionach Polskich] Wybicki do znanej sobie (podlaskiej lub pomorskiej, jak spierają się specjaliści) melodii w kwaterze gen. Dąbrowskiego w Reggio nell’Emilia w Palazzo Vescovile, w lipcu 1797 r., gdy przybył znad Sekwany, aby odwiedzić legionistów. Wzruszył go widok srebrnych orłów, znaków narodowych i mundurów o polskim kroju, wzruszyła rozbrzmiewająca wokół mowa ojczysta… Ułożył pieśń, w której, on: poseł nie istniejącego sejmu, delegat nie istniejącego rządu, obywatel nieistniejącego państwa, uciekinier wyjęty spod prawa, przypomniał Europie i rzucił zaborcom – niesłychane na te czasy – wyznanie: Jeszcze Polska nie umarła!”

Krzysztof Pol, Poczet Prawników Polskich.

Informatyka

„Znaleźc algorytm wielomianowy, to zrozumieć problem”

Madhu Sudan

Wizja rozwoju

„Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni, z konieczności w wystąpieniu klubowym musiałem się ograniczyć z resztą i tak przekroczyłem troszeczkę czas, w związku z czym chciałbym uściślić swoje stanowisko do tych projektów zwłaszcza, że sprowokował mnie pan Radny Marek Dyduch mówiąc o marzeniach. Otóż jedni mówią marzenia, inni mówią projekty, których horyzont czasowy może się trochę przedłużyć, ale które wcześniej czy później są potrzebne do zrealizowania i albo uważamy, że są potrzebne albo nie. Szanowni Państwo, 149 lat temu i dwa tygodnie w Londynie otworzono metro. Dwa tygodnie później w Polsce ludzie poszli do powstania, a w Londynie otworzono wtedy metro. Planowano je 10 lat wcześniej. Proponuję państwu zastanowić się nad tym, jaki proces intelektualny musiał tym, którzy decydowali o budowie pierwszej kolei pod miastem towarzyszyć, że się na coś takiego zdecydowali. To było 10 lat projektowania, myślenia i to też kosztowało a jednak poszli na ten wydatek. Kiedy my mówimy o tym, że potrzeba rozwiązań, które wprowadzają kolej regionalną do miasta to, to nie jest coś co bardzo jest potrzebne mieszkańcom Wrocławia. To jest potrzebne całemu regionowi bo my w tym regionie mamy w ciągu ostatnich 8 czy 9 lat o siedemdziesiąt kilka tysięcy ludzi mniej, a w całej Polsce 1 100 000. 1 100 000 w 8 lat to są straty jakbyśmy prowadzili wojnę. Z perspektywy mieszkańca małej miejscowości, a właśnie jestem takim mieszkańcem, kiedy nie ma satysfakcjonującej pracy to alternatywa jest taka albo codziennie będę dojeżdżał do Wrocławia, do stolicy regionu gdzie praca jest, albo muszę się przeprowadzić i jeśli muszę się przeprowadzić to alternatywę mam Londyn albo Wrocław. I mieszkańcy wybierają Londyn i inne miejsca. Tak to właśnie jest. Dlatego z punktu wiedzenia komunikacji regionalnej kluczowa jest integracja tych obszarów województwa, które się rozwijają dobrze, w szczególności Wrocławia, z peryferiami województwa i to jest wyzwanie główne. Jeżeli mówimy o tym, że trzeba robić studia wykonalności, które pozwolą w przyszłości zbudować kolej, została nazwana metrem ale tak naprawdę nie jest to metro, to jest kolej podziemna tak jak w Lipsku, tak jak projektuje się dzisiaj w Łodzi, bo Łódź jest trzecim co do wielkości miastem Polski, tam się taki tunel projektuje. Dokładnie tak. Jest zaledwie o 90 000 mieszkańców miastem większym od Wrocławia, z mniejszym budżetem, z większymi problemami i uczestniczy w tym samorząd województwa łódzkiego”

Patryk Wild, protokół z Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, kadencja 2010-2014