Publikacje

Artykuły naukowe

  1. Kacper Pawłowski, Paweł Macuga – Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej w działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Dyskurs Prawniczy i Administracyjny 1/2018, red. Anna Feja-Paszkiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 225-242 [link]

Prezentacje z konferencji naukowych

  1. Kacper Pawłowski – Problematyka ciężaru dowodu złożenia wniosku o udostępnienie inf. publicznej przy pomocy poczty elektronicznej na kanwie wyroku I OSK 748/17, Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Rynek prawniczy a nowe technologie”, Jezioro Kierskie, 13-15 września 2019 r. [link]

Artykuły na ogólnopolskich portalach internetowych

Ja w mediach

  1. Andrzej Gniadkowski – Samorządowe BIPy gotowe na petycje (wspomnienie w artykule o tym, że jako jeden z pierwszych złożyłem petycję na podstawie ustawy o petycjach z 2014 roku) [link]
  2. Piotr Kanikowski – Konflikt wokół oświadczeń majątkowych w Zagrodnie (o moich działaniach odnośnie oporu w Zagrodnie do publikacji oświadczeń majątkowych) [link]
  3. Piotr Kanikowski – Raszkiewicz: Sytuacja powiatu jest bardzo dobra (o polemice ze starostą odnośnie planów radnych powiatowych) [link]
  4. Piotr Kanikowski – Kto idzie do wyborów? Koniec rejestracji komitetów (o rejestracji komitetu) [link]
  5. Piotr Kanikowski – Porozumienie Kaczawskie przeciwko Raszkiewiczowi (oświadczenie komitetu) [link]
  6. Piotr Kanikowski – Kolej rozbiera linie i oddaje gminom na ścieżki rowerowe (o mojej dezaprobacie związanej z rozbieraniem linii kolejowych) [link]
  7. Karolina Bieniek – W Złotoryi chcą stref wolnych od dymu tytoniowego (o mojej petycji odnośnie stref wolnych od wyrobów tytoniowych) [link]