Kategoria: latex

  • MathJAX, czyli jak wykorzystać LaTeX na… stronie internetowej

    Ostatnio przeglądając strony matematyczne, natknąłem się na dość ciekawy „ficzer”. Jeżeli kiedykolwiek chciałeś znaleźć sposób na reprezentację wzorów matematycznych na swoim serwisie internetowym, to jest to notka dla Ciebie. Takie coś umożliwia AJAX-owa biblioteka MathJAX zamieniająca kod napisany w języku LaTeX na piękne wzory matematyczne.