Kategoria: kolej

  • Czy myślimy o naszych zabytkach myśli inżynieryjnej?

    Czy myślimy o naszych zabytkach myśli inżynieryjnej?

    W ostatnim czasie kształtowały się różne wizje naszej małej ojczyzny. Prezentowali je w swoich programach politycznych kandydaci. W debacie publicznej wspominano o filarach, na których pretendenci do rządzenia chcieli oprzeć rozwój lokalny. Wśród nich można było wymienić turystykę jako element rozwoju społeczno-gospodarczego. Na marginesie piszący te słowa zauważa, że region złotoryjski nie może bazować na…

  • V spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

    V spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego

    24 stycznia 2014r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu odbyło się „V spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego”. Na spotkaniu poruszono między innymi kwestie związane ze stworzeniem kolei aglomeracyjnej LGOM wraz z możliwością stworzenia połączeń z kurortami górskimi. Pojawił się też temat drogi ekspresowej S3.